TIN TỨC & ƯU ĐÃI

Hướng dẫn Cách tính thể tích hàng hóa đóng container


Hướng dẫn Cách tính thể tích hàng hóa khi đóng container

Hướng dẫn Cách tính thể tích hàng hóa khi đóng vào container được đúng như kế hoạch sản xuất và số lượng sản phẩm giao cho khách hàng. Nhiều trường hợp do tính thể tích hàng không đúng nên khi đóng hàng vào container không hết hoặc container còn trống nhiều. Điều này dẫn đến không hiệu quả về mặt chi phí và khó khăn trong kế hoạch giao hàng cho khách.

Theo qui định trong thương mại quốc tế, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa quốc tế bằng đường bộ người ta tính cước vận chuyển hàng hóa trên cơ sở trọng lượng và thể tích của hàng hóa đó. Vậy khi nào thì người ta tính cước dựa vào trọng lượng và khi nào tính cước dựa vào thể tích? Và làm thể nào để so sánh giữa trọng lượng và thể tích?trong cách tính thể tích hàng khi đóng vào container.

Cách tính số lượng kiện trên container


Số lượng (cont 20′)= 28/thể tích kiện(m3)

Số lượng (cont 40′)= 60/thể tích kiện(m3)

Số lượng (cont 40 cao)= 68/thể tích kiện(m3)

Thể tích kiện(m)= Dài x Rộng x Cao

* Chẳng han kiện hàng  có kích thước(m): D: 0.30, R: 0.31, Cao: 0.54
–> Thể tích kiện(m3):= 0.30×0.31×0.54=0.050
–> Số lượng kiện trong cont 20′= 28/0.215= 560 kiện

Vậymỗi kiện chứa được 100 sản phẩm, thì cont 20′ này đóng đầy sẽ được: 130×100=56000 sản phẩm.